Primeres visites

Primeres visites

Per treballar des del punt de vista holístic és imprescindible conèixer la història de vida de cada un dels nostres pacients. És per això que les primeres visites són extenses, parlem de tot el que involucra la salut, tant física com emocionalment.

En ocasions, a més a més de l’exploració dental, també fem proves posturals, valorem la qualitat de la saliva o fem alguna radiografia quan l’usuari ho requereix.

Higiene Bucodental

Higiene Bucodental

La higiene bucal és una de les principals eines que tenim per a prevenir problemes bucals. Incidim molt en la tècnica de raspallat i els tipus de productes que considerem més apropiats per a cadascú. De la mateixa manera que contemplem el tipus d’alimentació, els hàbits i l’estil de vida per facilitar el manteniment de la salut oral un cop restablerta.

Habitualment es recomana fer una higiene professional anualment però nosaltres pautem la freqüència en funció de les necessitats de cada usuari. Realitzem les higienes amb ultrasons, instrumentals manuals i habitualment les complementem amb recursos aromateràpics.

Tractaments periodontals

Tractaments periodontals

La periodontitis és la inflamació de la geniva i els teixits de suport de les dents que provoca la pèrdua del lligament periodontal i, amb el temps, de l’os. Com a conseqüència, es pot produir un augment de la mobilitat de les dents i en casos extrems la seva pèrdua.

El component bacterià n’és un desencadenant però no és l’únic factor que intervé en el desenvolupament de la malaltia. Cal tenir en compte les condicions del medi, els hàbits respiratoris i la oclusió, entre d’altres, perquè el tractament tingui èxit.

El pla de tractament és individualitzat per a cadascú i variarà lleugerament depenent dels factors causants del problema. Generalment, ens ajudem amb recursos naturals com l’aromateràpia i l’aigua ozonitzada.

Odontologia preventiva

Odontologia preventiva

La odontologia preventiva és una de les nostres bases. Per la seva freqüència, la prevenció de la càries és una de les més rellevants.

La caries és una malaltia crònica. El “forat” és només la manifestació d’aquesta patologia. Per tractar-la cal fer una obturació o empastament però, sobretot, cal controlar els factors que han afavorit la seva aparició: tant els relacionats amb les condicions del medi bucal (per exemple, l’acidesa de la saliva) com els que tenen a veure amb l’estat de la resta de l’organisme (per exemple, la falta de minerals o alteracions en un òrgan concret).

Rehabilitació Neuro-oclusal

Rehabilitació Neuro-oclusal

La rehabilitació neuro-ocusal és una tècnica desenvolupada pel Dr. Planas que permet donar a la boca la funció que li correspon, i com a conseqüència es produeix una millora en el desenvolupament en nens, i s’afavoreix l’estabilitat oclusal en adults.

La falta de desenvolupament en nens provocaria una manca d’espai per a les dents definitives i com a conseqüència una malposició dental.

Una inestabilitat oclusal en adults pots donar simptomatologia molt variada: pot ser imperceptible o bé estar relacionat a dolors articulars, mals de cap, dolors de cervicals, mals d’esquena, molèsties de genolls... i molts altres.

Inicialment es realitza un estudi diagnòstic que permet identificar quina és la causa del problema i establir el tractament adient.

Dins d’aquest camp, els tractaments que es realitzen més habitualment son:

Són tractaments molt respectuosos amb el cos i donen resultats molt estables.

La rehabilitació neuro-oclusal es pot treballar a qualsevol edat.

L’apliquem a partir dels 3 anys! Si en els més menuts es controla i/o reeduca la funció, el més provable és que la boca es desenvolupi correctament. Aquesta és una part molt important de la prevenció per aconseguir que els nens creixin sans!

Odontologia conservadora

Odontologia conservadora

Quan hi ha pèrdua d’estructura, aquesta s’ha de restablir. Cal una forma correcta per una bona futura funció.

Utilitzem materials que no alliberen BPA, entre ells, policeràmiques i individualitzem els casos escollint el material que millor tolera cada persona. De la mateixa manera que valorem si són més adequades les restauracions directes (obturacions) o les indirectes (incrustacions).

Si la lesió de la dent és important i la vitalitat de la mateixa pot resultar compromesa, intentem realitzar tractaments de recobriment polpar per evitar extirpar el nervi.

Quan això ja no és possible es realitza l’endodòncia, que consisteix en desvitalitzar la dent amb els materials més biocompatibles possibles. Generalment complementem el tractament amb teràpia neural. Així, aconseguim salvar peces i mantenir-les a la boca amb un bon pronòstic.

Exodòncies i altres tractaments quirúrgics

Exodòncies i altres tractaments quirúrgics

En ocasions no es poden salvar les dents i requereixen ser extretes. En altres casos es decideix treure-les per ser un focus irritatiu, com sovint ho són els queixals del seny.

Quan són necessaris altres procediments quirúrgics, generalment recomanem una preparació prèvia de l’organisme i utilitzem tècniques atraumàtiques i complementades amb teràpia neural.

Implantologia

Implantologia

En casos en els que és convenient substituir una peça dental pot ser recomanable la col·locació d'un implant. Nosaltres treballem amb implants de titani i de zirconi; utilitzem el més adient en cada cas i en cada pacient.

En ocasions, per a una correcta planificació quirúrgica pot ser necessària una radiografia o un TAC; podem realitzar les proves al mateix centre.

Remoció d'amalgames

Remoció d'amalgames

Les amalgames són les obturacions fetes d'aliatges de mercuri, plata i altres metalls pesats. Aquest material col·locat a la boca pot propiciar l’aparició o influir en el pronòstic de diferents malalties sistèmiques.

El moment de treure-les és realment delicat, ja que és el moment en el que resulta ser més tòxic. És per això que comptem amb un protocol molt específic per aquest tipus de tractaments. Aquest inclou la preparació prèvia del pacient, la protecció de l’odontòleg i personal auxiliar i una tècnica molt acurada per minimitzar els riscos derivats de la seva extracció.

Odontopediatria

Odontopediatria

Els petits de la casa són els que requereixen l'atenció més acurada i personalitzada.

Creiem que en els hàbits, l’alimentació i la funció, entre d'altres, està la clau per aconseguir una correcta prevenció. Aquest és el nostre objectiu: prevenir al màxim per tal que els nens requereixin el mínim de tractaments al llarg de la seva vida.

És per això que des d'un bon principi observem, analitzem i estudiem els infants per detectar hàbits o funcions incorrectes que podrien causar un desenvolupament inadequat dels seus maxil·lars; fet que comporta una inadequada posició dental i que podria ser el desencadenant d'altres problemes a nivell sistèmic (parla, creixement, fatiga…).

Quan abans detectem el problema, abans podrem començar a treballar. Per això tenim programes de teràpia específics per cada nen i incidim en el control de les càries a partir de protocols específics de prevenció. Quan apareix la lesió fem els tractaments pertinents (obturacions, pulpotomies, extraccions…) de la manera més innòcua possible.

Ortodòncia: invisalign, brackets...

Ortodòncia: invisalign, brackets...

Hi ha ocasions en els que es requereix un tractament d’ortodòncia per aconseguir una bona oclusió i alineació dental.

Es treballa tant en nens com en adults i mitjançant diverses tècniques:

L’especialista proposa el tractament més adient en funció de cada pacient.

Pot ser recomanable combinar els tractaments d’ortodòncia amb teràpia funcional per tal d’aconseguir estabilitat en els tractaments.

Teràpia miofuncional

Teràpia miofuncional

La forma i el desenvolupament dels maxil·lars van molt lligats als hàbits i a la funció. Amb la Teràpia Miofuncional intentem, des de ben petits, restablir uns hàbits i una funció adequats per a que el desenvolupament sigui el correcte. Amb aquest tipus de teràpia es poden evitar futurs tractaments d'ortodòncia o fer que siguin més senzills.

A més a més, es poden controlar aspectes com la correcta respiració, molt necessària pel creixement del nen i la bona salut de l’adult) o la postura corporal.

Generalment, els tractaments miofuncionals consten de vàries fases : estudi diagnòstics, reeducació d'hàbits, programa d'exercicis, col·locació d’aparells miofuncionals com el sistema Myobrace... i tot això ho abordem des de la filosofia de treball de la rehabilitació neuro-oclusal convinat-ne els tractaments quan és necessari.

Teràpia Neural

Teràpia Neural

Totes les parts del nostre cos estan relacionades entre sí degut a que la ment, els òrgans i els teixits estan connectats a una mateixa xarxa nerviosa: el sistema nerviós vegetatiu. Aquest regula les funcions dels òrgans i teixits integrant-los en un tot i mantenint el major equilibri possible.

La teràpia neural té l’objectiu de neutralitzar les irritacions d'aquest sistema mitjançant injeccions a punts específics del cos segons la història de vida de cada persona.

Nosaltres utilitzem la teràpia neural en l’àmbit de la boca. És a dir, treballem des de l’odontologia Neurofocal.

A nivell pràctic, injectem procaïna (un anestèsic local a una concentració molt diluïda) a punts concrets per alliberar tensions i eliminar irritacions o punts de dolor que estan provocant problemes a distància o estan causant canvis a nivell anímic o emocional. La utilitzem com a complement a un gran nombre de tractaments aconseguint disminuir les molèsties post-operatòries i afavorint la ràpida recuperació.

La teràpia neural no funciona a tothom de la mateixa manera. Dependrà del problema, de la persona i de la situació emocional. Es pot repetir el tractament quan sigui necessari.

Pròtesis fixa i removible

Pròtesis fixa i removible

Quan cal suplir dents perdudes, una de les opcions de tractament són les pròtesis fixes cimentades però, depenent de l’ocasió, és preferible utilitzar pròtesis removibles per a substituir les dents absents. Quan és així, seleccionem el material més adequat per a cadascú. Disposem de la possibilitat de fer pròtesis removibles sense metall.

En tots els casos fem un seguiment acurat de cada pròtesis, ja que requereixen un manteniment. Un desajust provocat pel pas del temps podria provocar lesions a la geniva o a les dents romanents.

Odontologia mínimament invasiva

Odontologia mínimament invasiva

L’odontologia mínimament invasiva és aquella que respecta al màxim la biologia humana i els teixits ossis. Intenta evitar problemes o resoldre'ls de la manera menys invasiva possible, procura la màxima conservació de l’estructura dental i teixit ossi i busca les alternatives de tractament més respectuoses amb la vida de les dents.

Tots els nostres tractaments es basen en la prevenció i la mínima intervenció però en aquest cas ens referim a procediments terapèutics com la preparació dental amb magnificació (que permeten preservar al màxim el teixit dental) o la confecció d’incrustacions o carilles amb sistemes CAD/CAM (sistemes digitals que permeten una mínima preparació dental gràcies a la precisió en la confecció de les peces).

Estètica dental i perioral

Estètica dental i perioral

Avui en dia, per a alguns, l’estètica és fonamental. Un complex estètic pot afectar negativament tant a nivell emocional, com a nivell personal i social.

En aquests casos, nosaltres proposem opcions de tractaments estètics. Des d’opcions més simples amb restauracions directes a clínica, passant per sistemes de blanquejament poc agressius, fins a tractaments amb facetes de ceràmica i mínima preparació dental per harmonitzar somriures.

També oferim la possibilitat de fer tractaments amb àcid hialurònic per rejovenir els llavis o neutralitzar les arrugues periorals.

Tractament per a roncadors o alteracions respiratòries

Tractament per a roncadors o alteracions respiratòries

Roncar implica respirar per la boca durant la nit, i amb el temps apareixen les apnees (pauses respiratòries). El cos no s’oxigena de manera correcta, no es repara i no descansa. Fet que afavoreix l’aparició de problemes sistèmics.

Les causes del roncar són diverses: mala alimentació, falta d’exercici físic, sobrepès...

I en el nostre camp: respiració oral, mala funció lingual, posició mandibular incorrecta, vies aèries obstruïdes....

Cal identificar-ne les causes per abordar el problema de manera correcta.

Ens hem format amb el Dr. Elimio Lopez, “el medico de la nariz” per ajudar-vos a respirar millor i a tenir una boca i un cos més sans.

Hem de tenir en compte que la respiració bucal també influeix en els problemes Periodontals i de caries recurrents.

El tractament generalment consta d’un estudi previ i un aparell que es porta durant la nit i a estones durant el dia, i una pauta d’exercicis.

Eines complementàries

Eines complementàries

Posturologia: no som especialistes en posturologia, però sí que tenim aquesta especialitat molt present. Intentem discernir si el problema bucal és la causa dels desequilibris posturals o bé si el factor causant radica als peus, als ulls o a una altra part del cos. És una via d’interrelació entre les diferents especialitats: osteopatia-optometria-odontologia-podologia, que ens permet tractar el pacient de manera més global.

Reflexes primitius: al néixer, tots tenim una sèrie de reflexes que ens permeten sobreviure: alimentar-nos, moure’ns, caminar... aquests reflexes han de desaparèixer quan el nen va creixent. Si no és així, poden donar problemes a nivell d’agilitat, dificultat d’atenció, aprenentatge... Quan identifiquem que algun d’aquests reflexos no ha desaparegut, i estem realitzant tractaments en boca de certa durada, incorporem exercicis / moviments concrets, que ens ajuden a millorar en aquests aspectes.

Quan nosaltres no som capaços d’abordar-ho, derivem a un professional qualificat per a realitzar el tractament oportú.

Més informació sobre reflexos primitius:
https://www.blombergrmt.es/