Primeres visites

Primeres visites

Per treballar des del punt de vista holístic és imprescindible conèixer la història de vida de cada un dels nostres pacients. És per això que les primeres visites són extenses, parlem de tot el que involucra la salut, tant física com emocionalment.

En ocasions, a més a més de l’exploració dental, també fem proves posturals, valorem la qualitat de la saliva o fem alguna radiografia quan l’usuari ho requereix.

Higiene Bucodental

Higiene Bucodental

La higiene bucal és una de les principals eines que tenim per a prevenir problemes bucals. Incidim molt en la tècnica de raspallat i els tipus de productes que considerem més apropiats per a cadascú. De la mateixa manera que contemplem el tipus d’alimentació, els hàbits i l’estil de vida per facilitar el manteniment de la salut oral un cop restablerta.

Habitualment es recomana fer una higiene professional anualment però nosaltres pautem la freqüència en funció de les necessitats de cada usuari. Realitzem les higienes amb ultrasons, instrumentals manuals i habitualment les complementem amb recursos aromateràpics.

Tractaments periodontals

Tractaments periodontals

La periodontitis és la inflamació de la geniva i els teixits de suport de les dents que provoca la pèrdua del lligament periodontal i, amb el temps, de l’os. Com a conseqüència, es pot produir un augment de la mobilitat de les dents i en casos extrems la seva pèrdua.

El component bacterià n’és un desencadenant però no és l’únic factor que intervé en el desenvolupament de la malaltia. Cal tenir en compte les condicions del medi, els hàbits respiratoris i la oclusió, entre d’altres, perquè el tractament tingui èxit.

El pla de tractament és individualitzat per a cadascú i variarà lleugerament depenent dels factors causants del problema. Generalment, ens ajudem amb recursos naturals com l’aromateràpia i l’aigua ozonitzada.

Odontologia preventiva

Odontologia preventiva

La odontologia preventiva és una de les nostres bases. Per la seva freqüència, la prevenció de la càries és una de les més rellevants.

La caries és una malaltia crònica. El “forat” és només la manifestació d’aquesta patologia. Per tractar-la cal fer una obturació o empastament però, sobretot, cal controlar els factors que han afavorit la seva aparició: tant els relacionats amb les condicions del medi bucal (per exemple, l’acidesa de la saliva) com els que tenen a veure amb l’estat de la resta de l’organisme (per exemple, la falta de minerals o alteracions en un òrgan concret).

Odontologia conservadora

Odontologia conservadora

Quan hi ha pèrdua d’estructura, aquesta s’ha de restablir. Cal una forma correcta per una bona futura funció.

Utilitzem materials que no alliberen BPA, entre ells, policeràmiques i individualitzem els casos escollint el material que millor tolera cada persona. De la mateixa manera que valorem si són més adequades les restauracions directes (obturacions) o les indirectes (incrustacions).

Si la lesió de la dent és important i la vitalitat de la mateixa pot resultar compromesa, intentem realitzar tractaments de recobriment polpar per evitar extirpar el nervi.

Quan això ja no és possible es realitza l’endodòncia, que consisteix en desvitalitzar la dent amb els materials més biocompatibles possibles. Generalment complementem el tractament amb teràpia neural. Així, aconseguim salvar peces i mantenir-les a la boca amb un bon pronòstic.

Exodòncies i altres tractaments quirúrgics

Exodòncies i altres tractaments quirúrgics

En ocasions no es poden salvar les dents i requereixen ser extretes. En altres casos es decideix treure-les per ser un focus irritatiu, com sovint ho són els queixals del seny.

Quan són necessaris altres procediments quirúrgics, generalment recomanem una preparació prèvia de l’organisme i utilitzem tècniques atraumàtiques i complementades amb teràpia neural.

Implantologia

Implantologia

En casos en els que és convenient substituir una peça dental pot ser recomanable la col·locació d'un implant. Nosaltres treballem amb implants de titani i de zirconi; utilitzem el més adient en cada cas i en cada pacient.

En ocasions, per a una correcta planificació quirúrgica pot ser necessària una radiografia o un TAC; podem realitzar les proves al mateix centre.

Odontopediatria

Odontopediatria

Els petits de la casa són els que requereixen l'atenció més acurada i personalitzada.

Creiem que en els hàbits, l’alimentació i la funció, entre d'altres, està la clau per aconseguir una correcta prevenció. Aquest és el nostre objectiu: prevenir al màxim per tal que els nens requereixin el mínim de tractaments al llarg de la seva vida.

És per això que des d'un bon principi observem, analitzem i estudiem els infants per detectar hàbits o funcions incorrectes que podrien causar un desenvolupament inadequat dels seus maxil·lars; fet que comporta una inadequada posició dental i que podria ser el desencadenant d'altres problemes a nivell sistèmic (parla, creixement, fatiga...).

Quan abans detectem el problema, abans podrem començar a treballar. Per això tenim programes de teràpia específics per cada nen i incidim en el control de les càries a partir de protocols específics de prevenció. Quan apareix la lesió fem els tractaments pertinents (obturacions, pulpotomies, extraccions...) de la manera més innòcua possible.

Ortodòncia: invisalign, brackets...

Ortodòncia: invisalign, brackets...

Hi ha ocasions en els que es requereix un tractament d’ortodòncia per aconseguir una bona oclusió i alineació dental.

Es treballa tant en nens com en adults i mitjançant diverses tècniques:

L’especialista proposa el tractament més adient en funció de cada pacient.

Pot ser recomanable combinar els tractaments d’ortodòncia amb teràpia funcional per tal d’aconseguir estabilitat en els tractaments.

Pròtesis fixa i removible

Pròtesis fixa i removible

Quan cal suplir dents perdudes, una de les opcions de tractament són les pròtesis fixes cimentades però, depenent de l’ocasió, és preferible utilitzar pròtesis removibles per a substituir les dents absents. Quan és així, seleccionem el material més adequat per a cadascú. Disposem de la possibilitat de fer pròtesis removibles sense metall.

En tots els casos fem un seguiment acurat de cada pròtesis, ja que requereixen un manteniment. Un desajust provocat pel pas del temps podria provocar lesions a la geniva o a les dents romanents.

Estètica dental i perioral

Estètica dental i perioral

Avui en dia, per a alguns, l’estètica és fonamental. Un complex estètic pot afectar negativament tant a nivell emocional, com a nivell personal i social.

En aquests casos, nosaltres proposem opcions de tractaments estètics. Des d’opcions més simples amb restauracions directes a clínica, passant per sistemes de blanquejament poc agressius, fins a tractaments amb facetes de ceràmica i mínima preparació dental per harmonitzar somriures.

També oferim la possibilitat de fer tractaments amb àcid hialurònic per rejovenir els llavis o neutralitzar les arrugues periorals.

Radiologia i TAC

Radiologia i TAC

Comptem amb servei de TAC i Radiologia a la Clínica.