La logopèdia

La logopèdia

La logopèdia és una disciplina sanitària dedicada a la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels problemes de la comunicació, el llenguatge oral i escrit, la parla i l’articulació, la veu, l’audició i les funcions orofacials (deglució, masticació i respiració).

La logopèdia miofuncional

La logopèdia miofuncional

Dins d’aquesta branca sanitària, l’especialitat en l’àmbit miofuncional s’encarrega de treballar les funcions orofacials: deglució, masticació i respiració, que en molts casos es veuen alterades quan hi ha problemes a nivell dental.

El treball específic d’aquestes funcions permet una millor evolució i estabilitat dels tractaments orals i facials, fent especial èmfasi a l’estructura dental.