Rehabilitació Neuro-oclusal

Rehabilitació Neuro-oclusal

La rehabilitació neuro-ocusal és una tècnica desenvolupada pel Dr. Planas que permet donar a la boca la funció que li correspon, i com a conseqüència es produeix una millora en el desenvolupament en nens, i s’afavoreix l’estabilitat oclusal en adults.

La falta de desenvolupament en nens provocaria una manca d’espai per a les dents definitives i com a conseqüència una malposició dental.

Una inestabilitat oclusal en adults pots donar simptomatologia molt variada: pot ser imperceptible o bé estar relacionat a dolors articulars, mals de cap, dolors de cervicals, mals d’esquena, molèsties de genolls... i molts altres.

Inicialment es realitza un estudi diagnòstic que permet identificar quina és la causa del problema i establir el tractament adient.

Dins d’aquest camp, els tractaments que es realitzen més habitualment son:

Són tractaments molt respectuosos amb el cos i donen resultats molt estables.

La rehabilitació neuro-oclusal es pot treballar a qualsevol edat.

L’apliquem a partir dels 3 anys! Si en els més menuts es controla i/o reeduca la funció, el més provable és que la boca es desenvolupi correctament. Aquesta és una part molt important de la prevenció per aconseguir que els nens creixin sans!

Remoció d'amalgames

Remoció d'amalgames

Les amalgames són les obturacions fetes d'aliatges de mercuri, plata i altres metalls pesats. Aquest material col·locat a la boca pot propiciar l’aparició o influir en el pronòstic de diferents malalties sistèmiques.

El moment de treure-les és realment delicat, ja que és el moment en el que resulta ser més tòxic. És per això que comptem amb un protocol molt específic per aquest tipus de tractaments. Aquest inclou la preparació prèvia del pacient, la protecció de l’odontòleg i personal auxiliar i una tècnica molt acurada per minimitzar els riscos derivats de la seva extracció.

Teràpia miofuncional

Teràpia miofuncional

La forma i el desenvolupament dels maxil·lars van molt lligats als hàbits i a la funció. Amb la Teràpia Miofuncional intentem, des de ben petits, restablir uns hàbits i una funció adequats per a que el desenvolupament sigui el correcte. Amb aquest tipus de teràpia es poden evitar futurs tractaments d'ortodòncia o fer que siguin més senzills.

A més a més, es poden controlar aspectes com la correcta respiració, molt necessària pel creixement del nen i la bona salut de l’adult) o la postura corporal.

Generalment, els tractaments miofuncionals consten de vàries fases : estudi diagnòstics, reeducació d'hàbits, programa d'exercicis, col·locació d’aparells miofuncionals com el sistema Myobrace... i tot això ho abordem des de la filosofia de treball de la rehabilitació neuro-oclusal convinat-ne els tractaments quan és necessari.

Teràpia Neural

Teràpia Neural

Totes les parts del nostre cos estan relacionades entre sí degut a que la ment, els òrgans i els teixits estan connectats a una mateixa xarxa nerviosa: el sistema nerviós vegetatiu. Aquest regula les funcions dels òrgans i teixits integrant-los en un tot i mantenint el major equilibri possible.

La teràpia neural té l’objectiu de neutralitzar les irritacions d'aquest sistema mitjançant injeccions a punts específics del cos segons la història de vida de cada persona.

Nosaltres utilitzem la teràpia neural en l’àmbit de la boca. És a dir, treballem des de l’odontologia Neurofocal.

A nivell pràctic, injectem procaïna (un anestèsic local a una concentració molt diluïda) a punts concrets per alliberar tensions i eliminar irritacions o punts de dolor que estan provocant problemes a distància o estan causant canvis a nivell anímic o emocional. La utilitzem com a complement a un gran nombre de tractaments aconseguint disminuir les molèsties post-operatòries i afavorint la ràpida recuperació.

La teràpia neural no funciona a tothom de la mateixa manera. Dependrà del problema, de la persona i de la situació emocional. Es pot repetir el tractament quan sigui necessari.

Odontologia mínimament invasiva

Odontologia mínimament invasiva

L’odontologia mínimament invasiva és aquella que respecta al màxim la biologia humana i els teixits ossis. Intenta evitar problemes o resoldre'ls de la manera menys invasiva possible, procura la màxima conservació de l’estructura dental i teixit ossi i busca les alternatives de tractament més respectuoses amb la vida de les dents.

Tots els nostres tractaments es basen en la prevenció i la mínima intervenció però en aquest cas ens referim a procediments terapèutics com la preparació dental amb magnificació (que permeten preservar al màxim el teixit dental) o la confecció d’incrustacions o carilles amb sistemes CAD/CAM (sistemes digitals que permeten una mínima preparació dental gràcies a la precisió en la confecció de les peces).

Tractament per a roncadors o alteracions respiratòries

Tractament per a roncadors o alteracions respiratòries

Roncar implica respirar per la boca durant la nit, i amb el temps apareixen les apnees (pauses respiratòries). El cos no s’oxigena de manera correcta, no es repara i no descansa. Fet que afavoreix l’aparició de problemes sistèmics.

Les causes del roncar són diverses: mala alimentació, falta d’exercici físic, sobrepès...

I en el nostre camp: respiració oral, mala funció lingual, posició mandibular incorrecta, vies aèries obstruïdes....

Cal identificar-ne les causes per abordar el problema de manera correcta.

Ens hem format amb el Dr. Elimio Lopez, “el medico de la nariz” per ajudar-vos a respirar millor i a tenir una boca i un cos més sans.

Hem de tenir en compte que la respiració bucal també influeix en els problemes Periodontals i de caries recurrents.

El tractament generalment consta d’un estudi previ i un aparell que es porta durant la nit i a estones durant el dia, i una pauta d’exercicis.

Dentosofia

Dentosofia

La dentosofia és una teràpia que utilitza tècniques funcionals i va encaminada a buscar l’equilibri de la boca, i així acostar-nos a l’equilibri de global de l’ésser humà.

Des del naixement la boca es modela físicament i adquireix una forma determinada, gràcies a les funcions vitals: respiració, succió-deglució, masticació.

Les alteracions d’aquestes funcions tenen una repercussió a tots els nivells: físic, orgànic, psíquic, emocional, comportamental... donant lloc a una gran varietat de patologies.

Per altra banda, el funcionament adequat de la boca, que es pot aconseguir mitjançant actes odontològics i exercicis (centrat en la reeducació de les funcions vitals), ofereix al pacient la capacitat de crear la seva pròpia forma oral, un reflex de l’equilibri general. Això es pot treballar independentment de l’edat o la situació de la boca.

Per arribar a l’equilibri disposem d’aparells de silicona que conjuntament amb altres tècniques, encaminen el sistema cap a l’autocuració.

Psico-Neuro-Odontologia

Psico-Neuro-Odontologia

La PNO és un camí cap a l’autoconeixement, eina per a comprendre uns símptomes o malaltia que esdevenen al nostre cos. La malaltia esdevé d’un conflicte del teu ésser, i descodificar és localitzar el conflicte per poder-lo tractar.

Exemples de conflicte en són: grans traumes, tabús, secrets familiars, patrons i creences limitants...

La malaltia (per exemple una càries, infecció dental, sagnat gingival...) s’interpreta com una solució d'adaptació a aquell conflicte, el qual necessita ser treballat i solucionat.

El que s’amaga, el que no es parla, s’acaba emmagatzemant a les nostres cèl·lules i manifestant al cos, a les dents... Hi ha una necessitat energètica de solucionar aquell conflicte.

Tot comença al Sistema nerviós (SN), que funciona gràcies a impulsos elèctrics generats al cervell i transportats a través de neurones a la resta del cos, músculs, òrgans... Les dents són cristalls, són conductors elèctrics, per tant, un desequilibri (exemple: situació d’estrès) o interferència elèctrica en la transmissió dels impulsos neuronals les podria afectar.

Així que hi pot haver càries per una vida altament estressada....

Amb PNO, es treballa el factor emocional i nerviós que s’hi amaga... es desxifren els missatges que el cos envia.

Eines complementàries

Eines complementàries

Posturologia: no som especialistes en posturologia, però sí que tenim aquesta especialitat molt present. Intentem discernir si el problema bucal és la causa dels desequilibris posturals o bé si el factor causant radica als peus, als ulls o a una altra part del cos. És una via d’interrelació entre les diferents especialitats: osteopatia-optometria-odontologia-podologia, que ens permet tractar el pacient de manera més global.

Reflexes primitius: al néixer, tots tenim una sèrie de reflexes que ens permeten sobreviure: alimentar-nos, moure’ns, caminar... aquests reflexes han de desaparèixer quan el nen va creixent. Si no és així, poden donar problemes a nivell d’agilitat, dificultat d’atenció, aprenentatge... Quan identifiquem que algun d’aquests reflexos no ha desaparegut, i estem realitzant tractaments en boca de certa durada, incorporem exercicis / moviments concrets, que ens ajuden a millorar en aquests aspectes.

Quan nosaltres no som capaços d’abordar-ho, derivem a un professional qualificat per a realitzar el tractament oportú.

Més informació sobre reflexos primitius:
https://www.blombergrmt.es/

Fitoteràpia i aromateràpia

Fitoteràpia i aromateràpia

La fitoteràpia és la medicina herbolària més antiga que es coneix. Les plantes contenen components químics amb una determinada activitat biològica i gràcies a la seva interacció sinèrgica, la majoria d’herbes tenen múltiples i variades indicacions terapèutiques.

En l’àmbit bucal, les plantes resulten molt útils per a tractar i prevenir diferents tipus d’afeccions, de manera que podem indicar-ne el consum abans, durant o després del tractament, sempre tenint present les característiques de cada persona.

Dins la fitoteràpia trobem els olis essencials, un extracte pur i natural que s’obté per processos de destil·lació. L’ús d’aquests olis amb finalitat terapèutica es coneix com aromateràpia. A la nostra consulta, utilitzem olis amb denominació AEQT o Quimiotipats que són olis 100% purs, biològics i naturals.

Psiconeuroimmunologia

Psiconeuroimmunologia

La PNI és una ciència que estudia les relacions entre el camp emocional i els sistemes nerviós, immunitari i endocrí. Així doncs, s'intenta buscar l'equilibri entre ells i millorar la qualitat de vida, a través de canvis d'hàbits i d'alimentació. Se’n poden beneficiar un ampli ventall de persones; amb problemes digestius, hormonals, al·lèrgics, migranyosos i molts d'altres.